Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi Általános Szerződéi Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – A Tasi Műhely Kft. valamint Tasi Dénes Manó egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy “Tasi Műhely” vagy “én” és ezek nyelvtani formái – által nyújtott szolgáltatások, termékek, valamint weboldal használati igénybevételének feltételeit szabályozzák.

A jelen “ÁSZF” hatályos 2023 november 11-től visszavonásig.

A szolgáltató:

A https://tasimuhely.com weboldal – továbbiakban: “honlap” – üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója:

Név: Tasi Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 63. b ép. 1.em 3 a.
Telephely: 1024 Budapest, Forint utca 4. 
Cégjegyzékszám: 01-09-410941
Adószám: 25596016-2-41
Nemzetközi adószám: HU25596016
Fotevékenysége: Ékszergyártás
E-mail cím: info@tasimuhely.comtasi.d.mano@gmail.com 
Egyéb elérhetőség: +36 30 516 5941, vagy a weboldal Kapcsolat menüpontja
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank
Számlaszámok: 10400322-50526885-69861003

Név: Tasi Dénes Manó egyéni vállalkozó, kisadózó.
Székhely: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 63. b ép. 1.em 3 a.
Telephely: 1024 Budapest, Forint utca 4.
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 52734843
Adószám: 69125388-1-41
Nemzetközi adószám: HU69125388
Fotevékenysége: Ötvös, aranyműves termék gyártása, vésése
E-mail cím: info@tasimuhely.com, tasi.d.mano@gmail.com 
Egyéb elérhetőség: +36 30 516 5941, vagy a weboldal Kapcsolat menüpontja
Számlavezető pénzintézet: Cib Bank
Számlaszámok: 10700598-74206827-51100005

Tárhelyszolgáltató adatai: WordPress.com,  Automattic Inc. San Francisco, CA, USA

A honlap szolgáltatásai:

Termékek bemutatása, kapcsolatfelvétel.

Adatkezelés: 

A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, kapcsolatfelvétel, továbbiakban “szolgáltatás”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre. Kijelentem és nyilatkozok arról, hogy a számomra személyesen, vagy bármilyen elektronikus úton leadott személyes adatokat, mint adatkezelő kezelem.

A kapcsolatfelvétel során általam bármilyen módon kapott személyes adatokat, mint pl. név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, stb. melyekre azért van szükség, hogy a feltett kérdésekre válaszolni tudjak, illetve a rendelés felvételének létrejöttéhez elengedhetetlen, harmadik személynek nem adom ki, azokat csak és kizárólag a rendelés és kapcsolattartás menetéhez és a hozzá kapcsolódó szükségszerű intézkedésekhez, mint pl. számlakibocsájtás, házhozszállítás, stb. használom. Az adatok megőrzése a személyes adatok törléséig, illetve a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonásáig kerülnek tárolásra, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

Az ÁSZF és a jelenlegi Adatkezelési tájékoztató a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
Kijelentem és nyilatkozom továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést jelen ÁSZF-be foglalt adatkezelési szabályokra hivatkozva, illetve a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzem, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a tevékenységét szabályozó, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. illetve a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet speciális rendelkezéseire.
Amennyiben én, mint Adatkezelő további adatkezelést kívánok végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújtok az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Jelen szerződés magyar nyelven jön létre. 
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így a szerződés utólag nem hozzáférhető, de itt bármikor elérhető.

Amennyiben felmerül, hogy az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A rendelés menete:

A megjelenített termékek áráról, elkészítéséről, további egyedi termékek készítéséről, termékek rendeléséről minden érdeklődőnek privát üzenetben, telefonon vagy személyes találkozó alkalmával adok tájékoztatást. A rendelés felvétel szintén az előbb említett módokon lehetséges.
Az általam megadott árak (Alanyi mentes vállalkozásom miatt) ÁFÁ-t nem tartalmaznak, minden másról, mint pl. esetleges szállítás, csomagolás stb. szintén a fent említett módokon adok részletes tájékoztatást.

Minden esetben egyéni árszabással dolgozom, melynek kialakítása függ a választott alapanyagoktól, azoknak méretétől, súlyától, fajtájától stb. Ezekről részletes tájékoztatást adok a rendelés felvételének során. A kapcsolat felvételére a honlapon keresztül, e-mailben, telefonon, illetve a közösségi weboldalakon kialakított oldalaimon van lehetőség.
A honlapon megtalálható ékszerekből készletet nem tartok fenn, mindegyik termékem egyedileg készül, ezáltal az elkészítési határidő esetenként változó.
Árajánlatot az adott termék részleteinek megtárgyalása után adok, egy összegben, mely magába foglalja az alapanyagok, a munka és az egyéb felmerülő költségeket is. 
A rendelés részleteinek megtárgyalása, és az általam adott árajánlat után minden esetben előleget kérek, melynek összege a teljes ár 40%-a, vagy pedig megegyezés szerint alakul. Ennek fizetésére banki átutalással, bankkártyás fizetés esetén a SumUp (https://sumup.hu/) szolgáltatás igénybevételével, vagy pedig készpénzzel van lehetőség. Banki tranzakciók esetében azok bizonylata minősül előlegátvételi elismervénynek, míg készpénzes fizetés esetében Előlegátvételi elismervényt állítok ki.
Az előleg kifizetése után fennmaradó összeget a Megrendelő a termék elkészülése után, személyes átvétel esetén legkésőbb annak pillanatában; postázás, vagy futárszolgálat igénybevételének esetében a csomag feladása előtt köteles megfizetni, és a kifizetést bizonyítani. Banki átutalás esetén a kifizetést bizonyító banki bizonylat bemutatása megfelelő erre a célra. 

Az előleg kifizetésével a megrendelő vállalja, és elfogadja, hogy a termék készítése és a rendelés teljesítése kezdetét veszi, innentől a rendeléstől való visszalépés esetében az előleg visszafizetésére nincs lehetőség, a megkezdett és a visszamondás pillanatáig elvégzett munkát kifizeti.
Egyéni esetekben van mód visszatérítésről tárgyalni, ennek menetéről fenntartom a jogot az egyéni ajánlattételre, melyet csak és kizárólag privát üzenetben, személyesen, telefonon stb. van mód kérni.
Az elkészült termékek személyes átvételét tanácsolom a telephelyemen, de van mód postázásra, csomagküldő szolgáltatás igénybevételére is. Az árajánlat során megadott ár nem tartalmazza a postaköltséget, csomagküldő szolgáltatás díját, ennek mértéke külön árajánlat megtételét vonja maga után. 
Számlázás: Online, az Online Számlázó weboldalon vagy telefonos applikáción keresztül, e-mailben vagy egyéb online üzenetküldő szolgáltatáson keresztül elküldve, vagy előre jelzett igény szerint kinyomtatva, illetve külön kérésre pecséttel és aláírással ellátott papír alapú számlát is kiállítok a termék elkészülése után, mely mivel Alanyi Mentes egyéni vállalkozó vagyok, az ÁFA-t nem tartalmazza, hiszen nincs a terméken, de tartalmazza annak átvételét és kifizetését (teljesítés dátuma) és egységárát, darabszámát. 

Garancia, illetve jótállás:
Az elkészült termékekre garanciát vállalok, melyről garanciajegyet állítok ki, ami tartalmazza az általam vállalt feltételeket: egyszeri ingyenes méretre állítást; törés, repedés, deformálódás stb. esetében 2 éven belül ingyenes helyreállítást, kiesett kőre, alkatrészre stb. ingyenes helyreállítást.
A garancia magába foglalja továbbá az egyéb meghibásodásokra vonatkozó feltételeket, bármikor kérhető ingyenes felújítást. A garanciajegy tartalmazza továbbá a megvásárolt termék adatait, tehát annak nevét, az alapanyagok mennyiségét, minőségét, és súlyát.
Vállalom továbbá elhagyott kőre, alkatrészre stb. 1 éven belül az ingyenes pótlást, azon túlmenően viszont a helyreállítás költségeinek fele a vásárlót terheli. 
A garancia nem vonatkozik:
– a nem rendeltetésszerű használatból, külső beavatkozásból, vagy szándékos rongálásból eredő meghibásodásokra, sérülésekre
– termék anyagából adódó egészségügyi hatásokra (pl. fémallergia)
– különféle vegyszerek (kozmetikumok, tisztítószerek, termálvíz stb.) által okozott károsodásokra, elszíneződésekre.
Bevizsgálás után tájékoztatom a Megrendelőt a helyreállítás lehetőségeiről, melyek közül szabadon választhat, illetve esetleges anyagi vonzatáról és idejéről. A garancia érvényesítéséről le is mondhat, ez esetben a tárgyat visszaadom. 

Kellékszavatosság:
Bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). A vásárló a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: kérheti a kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a cserét nem kérte, ill. nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni velem. 
Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

Termékszavatosság:
Termék hibája esetén a vásárló – választása szerint -kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az új Ptk. által bevezetett termékszavatosság fogalma azt jelenti, hogy az általam eladott termék hibája esetén a Megrendelő követelheti a termék hibájának kijavítását, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a termék cseréjét. (Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.)
Hibásnak tekinthető egy termék, amennyiben nem rendelkezik az átadáskor az általam meghatározott követelményeknek, vagy a megállapodásban szereplő tulajdonságokkal nem rendelkezik.
Termékszavatossági kötelezettség alól mentesítő körülmények:
– a terméket nem üzleti tevékenységem vagy önálló foglalkozásom körében forgalmaztam;
– a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető;
– a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
A kötelezettség alóli mentesüléshez elég a felsoroltak közül egy ok bizonyítása.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.
Csere esetén a kicserélt termékre vagy kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség engem terhel.
A termékszavatosság vagy a kellékszavatosság érvényesítése nem személyhez kötött, de az általam adott Garanciajeggyel bizonyítandó.

Panaszügyintézés, helye, ideje, módja:
Privát üzenetben, telefonon, e-mail-ben, vagy előzetes időpont egyeztetés után telephelyemen személyesen.
Elérhetőségek:
1024 Budapest, Foront utca 4.
+36 30 516 5941
info@tasimuhely.com vagy tasi.d.mano@gmail.com
illetve közösségi portálon: https://www.facebook.com/tasimuhely
Minden esetben megvizsgálom az adott hibát, annak értékeléséről, és a javítás módjáról érdemi választ adok.
Amennyiben a Megrendelő ezzel a válasszal nem elégedett, úgy személyes a személyes megbeszélés és a lehetőségek további megtárgyalása elengedhetetlen, melyre a fenti elérhetőségeken van lehetőség időpontot egyeztetni.
Ha az ezután is esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik, úgy a Megrendelő kezdeményezheti Békéltetőtestület eljárását.
A szolgáltató együttműködési kötelezettséget vállal a Békéltető Testülettel. 
A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Weboldal: http://bekeltet.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Szerzői jogok
A honlap teljes egésze szerzői jogvédelem alá esik, így a weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, a forrás pontos megjelenítésével lehet. A jogtulajdonos: Tasi Dénes Manó egyéni vállalkozó

Sütik

Sütik kezelése:
Az Európai Unió országain belül működő weboldalaknak a cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. A sütik vagy másnéven cookie-k többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A cookie-k típusai:
Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat.
Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

Ezen kívül megkülönböztetünk Különböző fajtákat:
– Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak marketing céljából felhasználható adatokat.
– Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat, de a felhasználó azonosítására alkalmas információt nem gyűjt. 
Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve, hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól és a sütikkel kapcsolatos további információkról az alábbi linkeken van lehetőség tájékozódni:

A honlap böngészésével a Felhasználó elfogadja, hogy a honlap cookie-kat helyez el a számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. A cookie-k használatába való belegyezés elhagyása miatt előfordulhat, hogy a weboldal nem fog teljeskörűen működni.